خراسان رضوی

کانترهای رمینگتون در فروشگاه های سرتاسر کشور عرضه شده تا شما بتوانید قبل از خرید محصولات ؛ با کارایی و نحوه استفاده از آنها آشنا شوید و یا تست نمائید.

کانتر لاین زیبایی شامل : برس پاکسازی بدن (BB1000) ، برس پاکسازی صورت زنانه (FC1000) ، برس پاکسازی صورت مردانه (FC2000) ، مسواک برقی (SFT100, SFT150) ، لیزر بدن آیلایت (IPL6250, IPL6500, IPL6750) و سنگ پا برقی (CR4000) می باشد.

کانتر ریش تراش شامل : ریش تراش های چرخشی (XR1390, XR1370, XR1350, XR1330) ، ماشین اصلاح سر و صورت (HC5880) ، ریش تراش های فویلی (XF8500, XF87000) می باشد.

کانتر پرولوکس شامل : سشوار پرولوکس (AC9140) ، اتو موی پرولوکس (S9100) ، حالت دهنده پرولوکس (CI91X1) ، برس حرارتی صاف کننده (CB7400) می باشد.

 

کانترهای لاین زیبایی (Beauty Line) رمینگتون در خراسان رضوی :

 • مشهد – فروشگاه تیرپران: 05138695925

 • مشهد – فروشگاه حس زیبایی: 05138335979

 • مشهد – فروشگاه بهروز: 05137327407

 • مشهد – فروشگاه سپنتا نوین - 05138422723

 • مشهد – فروشگاه عطرسحر: 05137623133

 • مشهد – فروشگاه گیلدا: 05135099602

 • مشهد – مرکز خرید پروما

 • مشهد – فروشگاه نارسیس: 05136050448

 • نیشابور – فروشگاه وسمه: 05122222219

 • مشهد - فروشگاه آرین: 05133899075

 • تربت جام - فروشگاه کرشمه: 05152520014

 • بیرجند - فروشگاه جزیره: 05632443372

کانترهای ریش تراش رمینگتون در خراسان رضوی :

 • مشهد – بازرگانی ونک: 05137113138

 • مشهد – فروشگاه وانیا: 05154530992

 • مشهد – فروشگاه آرین: 05133899075

 • مشهد – فروشگاه ایران تیرپران: 05138695925

 • مشهد - فروشگاه بهروز: 05137134350

 • مشهد – فروشگاه پانته آ: 05856220130

 • مشهد – فروشگاه سپنتا: 05136080993

 • مشهد – فروشگاه سپنتانوین: 05138422723

 • مشهد – فروشگاه عطر سحر: 05137623133

 • مشهد – فروشگاه قصرآرایش: 05138422723

 • مشهد – فروشگاه مهران: 05137296872

 • مشهد – فروشگاه پایون: 05152231140

 • مشهد (فریمان) – فروشگاه کلاسیک: 05134629454

 • نیشابور - فروشگاه وسمه: 05122222219

 • سبزوار – فروشگاه بیتا: 05144664710

 • سبزوار – فروشگاه مهرگان: 05144225307

کانترهای پرولوکس رمینگتون در خراسان رضوی :

 • مشهد – فروشگاه ابریشم: 05137632516

 • مشهد – فروشگاه ابریشم 2: 05137666376

 • مشهد – فروشگاه ابریشم 3: 09151154262

 • مشهد – فروشگاه ایران تیر پران: 05138695925

 • مشهد – فروشگاه آرمیتا: 05136085897

 • مشهد – فروشگاه بهروز: 05137134350

 • مشهد – فروشگاه جزیره: 05612220592

 • مشهد – فروشگاه خندان: 05133499540

 • مشهد – فروشگاه سپنتا نوین: 05138422723

 • مشهد – فروشگاه سپنتا: 0513080993

 • مشهد – فروشگاه شکوفه: 05126224124

 • مشهد – فروشگاه فداکار: 05832229032

 • مشهد – فروشگاه کرشمه: 05152520014

 • مشهد – فروشگاه مهرگان: 05144225307

 • مشهد – فروشگاه پانته آ: 05856220130

 • نیشابور – فروشگاه عروس شهر ما: 05122222219

 • مشهد – فروشگاه بهزاد: 05132116410

 • مشهد – فروشگاه عطر سحر: 05137623133