درباره ما

رمينگتون به عنوان يكی از راهبران جهانی در زمينه زيبايی، بهداشت و مراقبت‌های شخصی، محصولات پيشروی خود را با الهام گرفتن از آخرين مدلهایی روز با هدف مدگرايی و مشتری مداری به بازار عرضه میكند.
ما قدم میگذاريم، ديگران دنبال می كنند. به عنوان رهبر اين راه و به عنوان اولين كمپانی كه ريش تراش‌های برقی را حدود 70 سال پيش به بازار عرضه كرد و همچنين به عنوان اولين برند در زمينه ساخت وسايل الكتريكی موظف به توليد در بالاترين سطح كيفيت و پيشگام در نوآوریهای تكنيكی پيشرفته هستيم تا قادر باشيم به تمامی نيازهای به حق مشتری جامه عمل بپوشانيم.
همچنين كه نيازها و خواسته‌های آنها متحول شده و تكامل میيابد رمينگتون نيز دستخوش تغيير و دگرگونی در توليد محصولات خود میشود. هم اكنون نيز وارد فصلی تازه در توليد محصولات خود شده است.
گرچه شعار نمادين ما حفظ و ادامه دادن ميراث به دست آمده از اصول اساسی ‌ماست. اما در حال حاضر چهره و احساس خاصی در جهت توليد محصولات جديد ما به وجود آمده كه تك‌تك مصرف‌كنندگان را شيفته خود گردانيده است.
هدف رمينگتون توليد محصولاتی با كارآيی واقعی جهت استفاده مردم امروز است. از اينكه به تمامی نيازهای مشتريان اشراف داريم به خود می باليم، چرا كه نيازهای مشتری را از زبان خود آنها شنيده و به آن جامه عمل میپوشانيم و به آنها اين قدرت را می دهيم تا به آرزوی به حق خود يعنی داشتن ظاهری زيبا و تأثيرگذار دست يابند. اين امكان‌پذير نيست جز با دستگاه‌هايی پيشرفته و مدرنيزه و تركيب آنها با كارشناسان زبده و طراحان كارآمد كه هر يك خواسته‌های به‌ جای مشتريان را سرلوحه فعاليت خود قرار‌داده‌‌اند.
با ما همراه باشيد همچنان كه ما استانداردهای عالی دنيا را چه از لحاظ صنعتی و توليدات نمونه و چه از لحاظ محصولاتی كه در دنيا به عنوان محصولات مؤثر و مورد نياز پذيرفته شده‌اند را در اختيار مصرف كنندگان قرارداده و بدين وسيله به آنان اين اجازه را می دهيم تا به جديدترين مدل روز دست يابند.